Największa ekspozycja w Polsce
Lider sprzedaży kostki brukowejSprzedaż na terenie całej Polski

CTS Chemistry IMPREGNAT CTS-HK2

Wybierz rozmiar
wybierz
  • 1 litr
  • 5 litrów
szt44,0041,52
Opakowanie: 1L lub 5L

PONIŻEJ TEST IMPREGNATU:

 

Impregnat do kostki brukowej HK-2 to wodny, hydrofobizujący preparat, zmieniający kolor podłoża – efekt mokrej kostki oraz niezwiększający jej śliskości.

HK-2 wykonany jest na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży z kostki betonowej (trwały i silny efekt roszenia – hydrofobizacji).

Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przeznaczenie

Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży z kostki brukowej (trwały i silny efekt roszenia – hudrofobizacji).
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych (poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy).
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych.

Obszar zastosowań

impregnacja kostki brukowej

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

Rezultat

mocno obniża nasiąkliwość podłoża- zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych, poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy
nie zwiększa śliskości nawierzchni
zwiększa odporność na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych
zmienia kolor powierzchni – efekt mokrej kostki

Aplikacja

  1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

  2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

  3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

  4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

  5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp. 

Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób zastosowania

Impregnat HK–2 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.
W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę. 
Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat.

Uwagi i zalecenia

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.


Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem.


Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

Chronić przed dziećmi.


HK-2 jest wieloskładnikowym preparatem na bazie siloksanów i modyfikowanych silanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

Opakowanie

1l
5l

Termin przydatności

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5℃ i <+30℃ w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0℃

Dane techniczne

Gęstość wyrobu: ok. 1,1 kg/dm³ 
Odczyn pH: ok. 7 
Zapach: charakterystyczny 
Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny – dający efekt mokrego podłoża, transparentny 
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
 Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża , mierzone wg EN 13579
Powiadomienie o dostępności: CTS Chemistry IMPREGNAT CTS-HK2

Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie

BRUK-BETCT SERVICE Sp. z o.o.Jadar Sp. z o.o.KOST-BETLIBET Producent Kostki Brukowej OfertaPOLBRUKSEMMELROCK Producent kostki brukowej OfertaSTARGRESVESTONE Producent Kostki Brukowej OfertaZOYA