Największa ekspozycja w Polsce
Lider sprzedaży kostki brukowejSprzedaż na terenie całej Polski

CTS Chemistry IMPREGNAT CTS-HK1

Wybierz rozmiar
wybierz
  • 1 litr
  • 5 litrów
szt31,5030,30
Opakowanie: 1L lub 5L

Impregnat do kostki brukowej HK-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru kostki.

HK-1 wykonany jest na bazie siloksanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży wykonanych z kostki brukowej.

Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowy.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach.

Przeznaczenie

Wodny, hydrofobizujący, niezmieniający koloru podłoża oraz niezwiększający jego śliskości preparat impregnujący na bazie siloksanów.
Do zabezpieczania przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży z kostki brukowej.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.
Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych.
Odporny na alkalia.
Trwały – odporny na działanie promieni UV.
Bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża.
Charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków.
Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.

Obszar zastosowań

impregnacja kostki brukowej

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach

Rezultat

obniża nasiąkliwość podłoża -  zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych
Nie zwiększa śliskości nawierzchni.
Zwiększa odporność na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych
Zachowuje i utrwala oryginalny kolor kostki.

Aplikacja

  1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania. 

  2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich. 

  3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie. 

  4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji. 

  5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.


Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób zastosowania

Impregnat HK–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem lub pędzlem. Na większych powierzchniach można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.
W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, około 1 mm, grubszą warstwę. 
Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji. 
W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie. 
W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.


Przed przystąpieniem do impregnacji, zaleca się wykonanie wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat.

Uwagi i zalecenia

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 35 °C. Chronić przed przegrzaniem. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C.

Chronić przed dziećmi. 

HK-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów; spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab. 3

Opakowanie

1l
5l

Termin przydatności

36 miesięcy od daty produkcji dla przechowywania w warunkach temp.>+5℃ i <+30℃ w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. 

Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0℃

Dane techniczne

Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³ 
Odczyn pH: ok. 7 
Zapach: neutralny 
Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny 
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ 
Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 % 
Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630
Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579
Powiadomienie o dostępności: CTS Chemistry IMPREGNAT CTS-HK1

Na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny w naszym magazynie

BRUK-BET ceny oraz pełna oferta produktówCT SERVICE Sp. z o.o.DROGBRUK ceny oraz pełna oferta produktówGalabeton ceny oraz pełna oferta produktówJadar Sp. z o.o. ceny oraz pełna oferta produktówKOST-BET ceny oraz pełna oferta produktówLIBET Producent Kostki Brukowej OfertaPOLBRUK ceny oraz pełna oferta produktówSEMMELROCK Producent kostki brukowej OfertaSTARGRES ceny oraz pełna oferta produktówSTYROBUD B.T.K RADOMSCYTUBĄDZIN ceny oraz pełna oferta produktówVESTONE Producent Kostki Brukowej OfertaZOYA ceny oraz pełna oferta produktów