Twoje konto

Twoje zamówienie:

jest obecnie pusty...

CTS Chemistry IMPREGNAT CTS-HK1

Cena katalogowa: 132,00 zł

Opakowanie: 1L lub 5L

cena:108,00 Dodaj do zamówienia

Impregnaty można odebrać w siedzibie firmy lub mogą zostać wysłane za pośrednictwem kuriera.

 

CTS-HK-1

Bezrozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do kostki brukowej, galanterii betonowej i betonu

Przeznaczenie i właściwości

• wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie siloksanów,

• do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, kostki brukowej, płyt cementowych elewacyjnych i posadzkowych,

• obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych,

• zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych,

• odporny na alkalia – może być stosowany do zabezpieczania świeżych tynków renowacyjnych, nowych spoin oraz murów licowych po zakończeniu reprofilacji ubytków,

• trwały – odporny na działanie promieni UV,

• bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża,

• charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków,

• nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej, pory pozostają otwarte.

Obszary zastosowań

• impregnacja kostki brukowej oraz elementów galanterii betonowej

• impregnacja u producenta wyrobów betonowych na linii wytwarzania

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Przygotowanie podłoża

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.

Uwaga. Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

Sposób użycia

Preparat hydrofobizujący CTS-HK-1 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim pędzlem, na większych powierzchniach (produkcja kostki lub elementów betonowych) można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża. Czynności powtórzyć kilkakrotnie, zależnie od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, stosując metodę mokre na mokre. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych (min. 5 godzin).

Uwagi

• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.

• Chronić przed dziećmi.

Dane techniczne

CTS-HK-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów, spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 tab.3

Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³

Odczyn pH: ok. 6-8

Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny

Odporność na deszcz: po 4-6 godzinach

Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/

Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m]

Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 %

Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630

Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności /nasiąkliwości podłoża betonowego , mierzone wg EN 13579

Zużycie, w zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 litr wystarcza na ok. 5-11m² Temperatura stosowania: od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania: 1l, 5l

Termin przydatności: do 36 miesięcy przechowywania w warunkach temp >0 i < 35 °C w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. Produkt oparty na wodzie = ulega przemarzaniu < 0°C

Ładowanie...

Polityka prywatnościPolityka Cookies

Zamknij