Największa ekspozycja w Polsce
Lider sprzedaży kostki brukowejSprzedaż na terenie całej Polski

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ


Pamiętaj, że każdy z naszych punktów świadczy dodatkowo usługę układania kostki brukowej. Mam również bogatą bazę zapryjaźnionych brukarzy. Jeżeli nie zamierzasz sam układać kostki, skontaktuj się z jednym z naszych punktów aby uzyskać więcej informacji na temat kompleksowego układania kostki brukowej. 

Poniżej znajduje się prawidłowa kolejność podczas układania kostki brukowej


1. Zdjąć warstwę gruntu o grubości 20 - 45 cm liczoną od góry wykonywanej nawierzchni. Głębokość wykopu zależy od istniejącego podłoża oraz obciążeń jakie będzie przenosiła nawierzchnia.

2. Zagęścić koryto wykopu.

3. Postawić obrzeża w przypadku ich stosowania. W przypadku wykonywania kontry betonowej można pominąć ten punkt.

4. Ułożyć warstwę podbudowy spełniającej rolę warstwy nośnej. Tutaj w zależności od rodzaju obciążeń może być sama stabilizacja cementowo-piaskowa, gruz betonowy, kamień dolomitowy lub kwarcytowy. Nie zaleca się używania gruzu ceglanego oraz tłuczni wapiennych do wykonywania podbudowy z uwagi na ich lasowanie. Po rozłożeniu podbudowy należy ją zagęścić.

5. Na to podłoże (podbudowę) nanoszona jest podsypka cementowo-piaskowa lub piasek jako ostatnia warstwa podbudowy. Po rozłożeniu kolejnej warstwy podbudowy należy ją zagęścić.

6. W warstwie podsypki układane są co około 2 m rurki metalowe tak, aby leżały z jednakowym odstępem - 5 cm od górnej płaszczyzny projektowanej kostki (w przypadku kostki 6 cm. 1 cm przyjmuje się na końcowe zagęszczenie kostki). Ważne aby rurki były ułożone ze spadkiem - umożliwi to odprowadzenie wody w określonym kierunku.

7. Po ułożonych wcześniej rurkach należy ściągnąć łatą nadmiar podbudowy. Po wyjęciu rurek należy uzupełnić miejsce po nich piaskiem lub podsypką cementowo-piaskową.

8. Na przygotowany "plant" zaczynamy układać kostkę brukową. Zgodnie ze sztuką rzędy kostek powinny być układane prostopadle do kierunku jazdy.

9. Po ułożeniu kostki jeżeli nie były wcześniej układane obrzeża wykonujemy kontrę betonową (wbetonowujemy ostatni rządek kostek).

10. Kolejnym etapem będzie zamiecenie nawierzchni, zamontowanie gumy pod płytę zagęszczarki i zagęszczenie ułożonej nawierzchni.

11. Po zagęszczeniu zasypujemy istniejącą nawierzchnię piaskiem sortowanym 0-2. Ważne aby piasek leżał na kostce min. 2 tygodnie w celu dobrego zafugowania. Podczas tego okresu należy go kilka razy przemieść aby uzupełnić powstające szczeliny pomiędzy kostkami.

#układaniekostkibrukowej #brukarze #jakpolozyckostke
BRUK-BET ceny oraz pełna oferta produktówCT SERVICE Sp. z o.o.DROGBRUK ceny oraz pełna oferta produktówGalabeton ceny oraz pełna oferta produktówJadar Sp. z o.o. ceny oraz pełna oferta produktówKOST-BET ceny oraz pełna oferta produktówLIBET Producent Kostki Brukowej OfertaPOLBRUK ceny oraz pełna oferta produktówSEMMELROCK Producent kostki brukowej OfertaSTARGRES ceny oraz pełna oferta produktówTUBĄDZIN ceny oraz pełna oferta produktówVESTONE Producent Kostki Brukowej OfertaZOYA ceny oraz pełna oferta produktów