Największa ekspozycja w Polsce
Lider sprzedaży kostki brukowejSprzedaż na terenie całej Polski

Podbudowa pod kostkę brukową - zrób to sam!

   
W internecie można znaleźć tysiące poradników jak prawidłowo wykonać podbudowę, Będą to zarówno filmy na YouTube, jak i poradniki na stronach producentów oraz firm wykonawczych. Jeżeli poradnik, który właśnie czytasz, nie jest pierwszym, to zapewne zauważyłeś, że ile rad – tyle sposobów wykonania nawierzchni. Jeżeli do tych wszystkich informacji dołożymy jeszcze warunek nieprzepłacenia za podbudowę, to sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. Musisz pamiętać, że większość poradników jest prawidłowa, a różnice między rodzajem podbudowy oraz ich warstwami wynikają z przyzwyczajenia, oraz czasami lokalizacji danej inwestycji. W niektórych rejonach Polski łatwiejszy (i tańszy) jest dostęp do kruszyw łamanych naturalnych (kamień kwarcytowy, np. województwo świętokrzyskie), a w niektórych może to być np. mielone kruszywo betonowe lub inne kruszywa, lub mieszanka betonowa.


    Postanowiliśmy przygotować prosty i zwięzły poradnik, z wytłumaczeniem, dlaczego "coś" wykonać tak, a nie inaczej na podstawie naszego kilkunastoletniego doświadczenia. Jest to nasze indywidualne zdanie, z którym nie każdy musi się zgodzić. Jednak ilość wykonanych przez nas prac oraz ilość reklamacji świadczy o tylko o tym, że nasza technologia działa. Odbiorcą tego poradnika powinien być klient indywidualny, czyli osoba, która zamierza położyć kostkę brukową na posesji prywatnej.


Podbudowa powinna być dostosowana do obciążenia pojazdów, jakie będą poruszały się po danej nawierzchni. Super, jeżeli cała nawierzchnia będzie wykonywana na suchym betonie i będą mogły się po niej poruszać samochody ciężarowe, wózki widłowe itd., tylko czy faktycznie potrzebujemy tego na chodniku w ogrodzie lub na podjeździe gdzie porusza się tylko samochód osobowy.                               


Zagęszczenie - klucz do sukcesu

Najważniejszym aspektem budowy podbudowy jest prawidłowe zagęszczenie każdego warstwy. Zapobiega to osiadaniu kostki brukowej w przyszłości, co mogłoby prowadzić do pęknięć i nierówności. Do zagęszczania powinno użyć się zagęszczarki płytowej, której masa powinna być dostosowana do rodzaju i grubości podbudowy. Nawierzchnie, które będą wykonywane pod ruch pieszy, warstwa podbudowy nie przekracza 20 cm oraz nie zawiera kruszywa o frakcji większej niż 20 mm może być zagęszczana zagęszarrkami o masie 80 - 100 kg.
Podbudowy pod ruch samochodowy z użyciem kruszywa o grubszej frakcji (tłuczeń, kruszywo betonowe) powinno się zagęszczać zagęszczarkami minimum 300 kg.
Skład podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni:

Chodniki: Wystarczy 15-20 cm podbudowy ze stabilizacji cementowo piaskowej. Na to można wysypać 2-3 cm piasku lub układać kostkę bezpośrednio na przygptpwanej stabilizacji. .
Podjazdy: Ze względu na większe obciążenia, podbudowa musi być mocniejsza. Wykonuje się ją z minimum 15  cm kruszywa łamanego o frakcji 32-63 mm lub mielonego kruszwa betonowego zagęszczonego warstwami. Na to kładzie się np. stabilizację cementowo-piaskową lub bezpośrednio sam piasek sortowany


Alternatywa z cementem

Zamiast gotowej stabilizacji można wykonać podbudowę z piasku zmieszanego z cementem w proporcji 1:8. Mieszanka przygotowywana jest na sucho na placu budowy, a następnie rozprowadzana i zagęszczana. Po stwardnieniu tworzy ona stabilną warstwę nośną.

Pamiętaj!

Dokładne wytyczne dotyczące grubości i rodzaju podbudowy zależą od rodzaju gruntu, przewidywanego obciążenia i specyfiki projektu. Dodatkowo w różnych częściach kraju, mamy dostęp do różnych rodzajów kruszyw. Dlatego technologia wykonania podbudowy w województwie świętokrzyskim, może odbiegać od technolgii w województwie pomorskim.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się z fachowcem lub zasięgnij opinii w sklepie z materiałami budowlanymi.


Z solidną podbudową Twoja kostka brukowa będzie cieszyć oko przez długie lata!
BRUK-BET ceny oraz pełna oferta produktówCT SERVICE Sp. z o.o.DROGBRUK ceny oraz pełna oferta produktówGalabeton ceny oraz pełna oferta produktówJadar Sp. z o.o. ceny oraz pełna oferta produktówKOST-BET ceny oraz pełna oferta produktówLIBET Producent Kostki Brukowej OfertaPOLBRUK ceny oraz pełna oferta produktówSEMMELROCK Producent kostki brukowej OfertaSTARGRES ceny oraz pełna oferta produktówSTYROBUD B.T.K RADOMSCYTUBĄDZIN ceny oraz pełna oferta produktówVESTONE Producent Kostki Brukowej OfertaZOYA ceny oraz pełna oferta produktów